fbpx

FIRMATRÆNING

Firmatræning uddanner organisationen til bedst at kunne gennemføre forandring…

Firmatræning forandring

Forandringskompetence er organisationens evne til at håndtere forandringer igen og igen.

Firmatræning – uddanner forandringsledelsen, og medarbejderne – som arbejder med gennemførelsen af forandringen i virksomheden – til bedst at kunne gennemføre forandringen, og lære hvad forandringsledelse er og hvordan forandring håndteres?

Firmatræning afholdes i hold af 4 – 10 personer fra virksomheden. Uddannelsen er en kombination af undervisning, projektcase, og støttende mentorforløb. Undervisningen foregår online.

Deltagerne har forskellige funktioner og ansvar i virksomheden, men er alle berørte af forandringen.

Undervisningen er individuel og team-baseret.

Individuel undervisning

Undervisninger tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders rolle og ansvar i organisationen.

Overordnet taler vi om følgende roller og ansvar i forandringsprocessen:

  • Opgavestilleren opstiller mål og rammer for forandringen og godkender forandringsprojektet.
  • Igangsætteren skal sikre at forandringen gennemføres og sikre at de nødvendige ressourcer er til stede. Af tilsvarende vigtighed er
  • Målgruppen som er de medarbejderen som påvirkes af forandringen i adfærd eller arbejdsmetoder.
  • Forandringsagenten forbereder og gennemfører forandringen. Medens
  • Ambassadøren, via sin status i organisationen, kan påvirke Målgruppens adfærd og accept af forandringen.

 

Forandringsteam

Nøglemedarbejdernes roller og ansvar indgår i et dynamisk samspil, og vi går i dybden med de enkelte medarbejders roller og ansvar i forandringsprojektet.

Vi arbejder med hvordan nøglemedarbejderne bedst udfylder deres roller. Hvordan håndteres modstanden af forandringen, og hvordan er relationer mellem nøglemedarbejderne.

Online undervisning

Selve undervisningen består af individuelle online læringsmoduler (roller og ansvar i organisationen), og har en varighed på ca. en time.

Modulerne udgives enkeltvis med to ugers mellemrum og er en blanding af teori og praksis, hvor du lærer hvordan du udfører de enkelte opgaver.

Konsulentcase

Efter hvert læringsmodul afprøver du hvad du har lært på konsulentcasen Connection Online. Her kigger du over skulderen på et konsulent-team, og ser hvordan de arbejder i virksomheden Connection Online.

I konsulentcasen vil du få nogle opgaver, som du skal udføre til næste modul.

Eget projekt

Til sidst bruger du hvad du har lært – på dit eget projekt – hvor I arbejder som et projektteam i fælles online forum.

Online fælles møde

Efter hver onlinemodul, afholder vi et online mentormøde, hvor du og de andre deltager i fælles forum kan stille spørgsmål til det aktuelle modul.

Personlig mentor

I analysearbejdet af dit eget projekt, har den enkelte medarbejder løbende adgang til en 1-til-1-session med ”din personlige mentor” – hvor vi sammen arbejder med din indgang til forandringsprojekt.

Online uddannelse

Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT