fbpx

Hvordan gør vi

Ledelse af Forandring® støtter iscenesættelse af forandring…

Iscenesættelse af forandring

- Hvordan gennemføres forandring?

Vi iscenesætter forandring...

...i samspil med den private- og offentlige virksomheds organisation.

Vi har fokus på støtte, hvordan du og din virksomhed selv implementerer og gennemfører forandringer succesfuld - Ledelse af Forandring® støtter og iscenesætter forandring.

Projekter, faser, kompetencer og organisationer er forskellige.

Vi har udviklet forandringsmodellen Ledelse af Forandring® som er en række konkrete modeller, metoder og værktøjer, som gør det muligt for dig og din virksomheds eget forandrings-team, at implementere radikale forandringer, såvel som løbende tilpasninger.

Vælg din adgang til viden om forandring

- fleksibelt succesfuldt gennemførelse 

Vælg fleksibelt hvordan forandring, og læring, gennemføres succesfuldt:

 • Ønsker du selv at gennemføre forandringen?
 • Ønsker du at kombinere gennemførsel med sikkerhed og rådgivning?
 • Ønsker du et mix af gør-det-selv og konsulent?

Hvordan er forandringsmodellen struktureret

- konkrete modeller, metoder og værktøje

Forandringsmetoden indeholder en række konkrete modeller, metoder og værktøjer.

Ledelse af Forandring® arbejder med:

 • 18 nøgleområder,
 • 6 fokusområder og
 • mere end 100 forandringsværktøjer

Som gør det muligt for din virksomheds eget forandrings-team at implementere radikale såvel som løbende forandringer.

Forandringsmodellen organiserer overførslen af viden om forandring, til Dig og din organisation.

Organisationen tilføres viden om forandring

- Erfaren forandringskonsulent støtter hele forandringprocessen

Din personlige mentor er en erfaren forandringskonsulent som støtter dig, eller dit forandringsteam.

De skriftlige praktiske opgaver - vedrørende konsulentcasen og dit eget forandringsprojekt - lægges online til din personlige mentor.

Du får online feedback fra din mentor, via ”min uddannelse rapporter", og online virtuelle møder.

Læring - når du har tid - individuelt og forskelligt

Personlig individuel aktiv læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.

Læring, hvordan du gennemfører forandring, sker via tre faser:

 1. Læringsmodul. Hvert enkelt læringsmodul indeholder en konkret læring. Stoffet serveres konkret for dig som envejskommunikation. Hvert modul afsluttes med en test, med feedback.
 2. Konsulent case. Den viden du har lært i læringsmodulet overføres til en konkret konsulent case. I konsulentcasen ser du hvordan konsulent teamet arbejder, og du praktiserer - som konsulent - hvad du har lært. Hvert modul har konkrete konsulentopgaver, hvor du lærer hvordan du bruger konsulent casens forskellige værktøjer. Du får løbende feedback fra din mentor på dine skriftlige konsulentopgaver.
 3. Eget projekt. Efterfølgende bruges modullæringen og din praktik, på dit eget eller din virksomheds projekt. Du får løbende feedback fra din mentor, på dine skriftlige og konkrete projektområder, som vedrører dit forandringsprojekt.

Du har gennem hele forløbet adgang til faste og ad hoc online møder med din personlige mentor.

Ledelse af Forandring® skaber resultater

- Iscenesætter forandringen

Hvordan hjælper Ledelse af Forandring® med iscenesættelse af forandring:

 • Ledelsen - og de medarbejdere som gennemfører forandringsprojektet - i private som offentlige virksomheder, med at forstå og håndtere risici og udfordringer i en hvilken som helst forandring.
 • Virksomhedens forandrings-teams med at identificere de medarbejdere i organisationen som forandringen vedrører, og deres personlige årsager til, at yde modstand mod forandringen.
 • Med hurtigt og effektivt, at afbøde modstanden mod forandring, som organisationen og den enkelte medarbejder har.
 • Med accelereringen af organisationens accept af ny adfærd - som forandringen kræver.
 • Med at sikre, gennem planer, forankringen af den nye viden i organisationen.
 • Med at uddanne forandringsagenter, til selvstændigt at kunne gennemføre succesfulde forandringer, således at organisationen bliver i stand til at gennemføre projekter uden støtte fra net2change.

Ledelse af Forandring® 

- Fordele

Fordele Ledelse af Forandring® 

 • Viden forankres i virksomheden.
 • Reducering af de totale omkostninger og konsulenthonoraret.
 • Vedvarende konkurenceevne.

1. Hvordan foregår forandring og uddannelse?

– Undervisningsformen

Alt foregår online

Undervisningsmateriale

 • Læringsmaterialet
 • Analyseværktøjer
 • Case materiale og værktøjer
 • Test og quiz

Eget projekt

 • Værktøjer
 • Egne analyse rapporter
 • Konsulent analyse

Møder

 • Personlige møde
 • Klasseundervisning
 • Webinar
 • Teammøder

Status

 • Statusrapporter forandringsprojekt
 • Fremdrift på læring

2. Hvordan foregår et forandringsprojekt forløb

– Vi tilbyder følgende projektforløb

Hvordan samarbejde vi?

Skræddersy dit eget forandrings- og læringsforløb.

 • ÅBENT – hvor du er sammen med andre virksomheder.
 • FIRMA – hvor du er sammen med hele dit projektteam.
 • KONSULENTOPGAVE – hvor du sammen med en erfaren konsulent gennemfører forandringen.

Gennem hele forandringsforløbet støtter en erfaren forandringskonsulent – din personlige mentor – din læringen og forandringen.

Som mentor er vi nød til at have viden, status på din læring, din organisation, og din forandring, for at kunne korrigere og sikre, at dit projekt og læring er succesfuldt.

Åbne projektforløb

Sammen med andre virksomheder vælger du hvordan du gennemfører forandringslæringsforløbet:

 • Du ønsker selv at gennemføre forandringen.
 • Du ønsker at kombinere din gennemførsel med sikkerhed og rådgivning fra erfarne konsulenter,
 • Du ønsker adgang til de mange forandringsværktøjer som Ledelse af Forandring tilbyder.

Firmaprojektforløb

Firmaprojektforløb integrerer Ledelse af Forandring®  i organisationen, som en styret handlingsorienteret step-by step projektplan, som fleksibel tilpasses virksomheden, og det enkelte projekt.

Som forandringsteam vælger du et forandringslæringsforløb:

 • Du ønsker selv at gennemføre forandringen.
 • Du ønsker at kombinere din gennemførsel med sikkerhed og rådgivning fra erfarne konsulenter,
 • Du ønsker adgang til de mange forandringsværktøjer som Ledelse af Forandring tilbyder.

Firmaprojektforløbet supporterer din virksomheds forandring med:

 • Identifikation af forandringsprojektets ressourcer, og opbygger overordnede projektplaner med prioritering og milestone.
 • Implementeringsplan og håndtering af kommunikations-, lærings- og belønningsplan.
 • Faciliterer og transformerer viden til interne forandringsagenter.
 • Koordinerer med andre implementeringsagenter og projektteams, om kritiske områder i forandringsprocessen.

Projektledelse

Projektledelse som også skal gennemføre forandringer, tager udgangspunkt i virksomhedens behov, og tilrettelægger projektlederuddannelsen, i tæt kobling til dine praktiske projekter.

Projektlederuddannelsen indeholder tre certificerings niveauer:

 • Forandringsagent – certificering niveau 1
 • Master – certificering niveau 2
 • Net2change Master – certificering niveau 3

Personlig Mentor

Personlig Mentor når du som projketleder, forandringsagent  har brug for coaching, rådgivning og vejledning, omkring gennemførsel af en konkret forandring. Rådgivningen tilpasses individuelt.

Personlig mentor

Medarbejder og team træning

Medarbejdernes individuel læring

Personlig medarbejder træning, er medarbejdernes individuelle læreproces – hvor medarbejderne klædes på til at håndtere forandringen, hvordan forandring kan gennemføres, og viden og forståelse af forandringsprocessen.

Forandringsteam

Forandringsteam – få mere viden og forståelse om forandringsprocessen.

Vi uddanner medarbejderne som arbejder med gennemførslen af forandringen – til bedst at kunne gennemføre forandringen, og hvordan forandringsmodellerne og værktøjerne bruges på virksomheds forandring. Hvad enten det er en større eller en mindre forandring.

Du ønsker – som medlem af et forandringsteam – mere viden og forståelse af forandringsprocessen og hvordan forandring kan gennemføres, og en bedre forståelse af hvad som ligger bag forandring, hvordan forandring planlægges og hvordan forandring håndteres.

Medarbejder træning

Rådgivning

 • Forandringsdimensionen – er projektet i balance mellem, på den ene side organisationens evne til at gennemføre den nødvendige strategi, og på den anden side de følelsesmæssige, personlige omkostninger for den enkelte medarbejder, og de økonomiske omkostninger for hele virksomheden.
 • Workshoppen Forandringsstrategi indarbejder, gennemarbejdet og integrerer Ledelse af Forandring® i forandringsprojektet. Forandringsstrategien øger effektiviteten af læring, kommunikation og belønningssystemer, reducerer projektomkostningerne, forbedre tid og økonomi, og mest vigtig – en forandringsstrategi som adresserer forandringsmodstanden i organisationen – før projektet er startet.
 • Projekt Gennemgang er designet til projektteamet, og det konkrete projekt. Vi arbejder med det konkrete forandringsprojekt: Hvor befinder det sig – hvor er aktiviteterne tilstrækkelige, og hvor det er nødvendigt at korrigere, således at projektet kan gennemføres med succes. Projektteamet udarbejder en komplet handleplan, som step by step mobiliserer organisationen, i et effektivt forandringsprojekt.
 • Ledelse af Forandring er en workshop specielt til topledelsen og ledelsesgruppen, som ønsker at forstå værdien af hvordan man arbejder med ledelseskompetence, hvordan den bruges, hvordan man skaber resultater, hvordan virksomheden etablerer vedvarende konkurrencefordele, og sikre en højere og mere effektiv gennemførselsprocent af virksomhedens forandringsprojekter.
 • Workshoppen Forandringsevaluering er specielt til topledelsen og ledelsesgruppen, som ønsker at forandringen forbliver vedvarende efter projektets afslutning, gennem en aktiv Ledelse af Forandring® i den nye organisation, og en systematisk planlægning af nye forandringer, ved hjælp af effektiv projektstyring og opfølgning.
 • Executive Mentor når du som leder har brug for coaching, rådgivning og vejledning, omkring gennemførsel af en konkret forandring. Rådgivningen tilpasses individuelt.

3. Læringsmetode

– tre læringsmodeller som skaber resultater

A. Målrettet og tilpasset læring

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® giver dig adgang til viden om hvordan forandring gennemføres med succes. Metoden har fokus på læreprocessen som forankrer viden hos dig, din organisation, og gennemførsel af dit forandringsprojekt.

Du lærer hvordan forandringen iscenesættes, og det er Din organisationen som iscenesætter forandringen, og som skaber en vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

 

Tre læringsmodeller som skaber resultater

 1. Personlig læring – Din læringsstil – din måde at lære på – Test af læring.
 2. 70:20:10 modellen – Praktisering – som konsulent case – Sidemands oplæring – Mentor ordning – Læring i brug af analyseværktøjerne.
 3. Før og efter kurset – Forventnings afstemning og afklaring af mål og formål – Ledelsens interesse og bevågenhed – Ansvar hele vejen i organisationen – Analyseværktøjerne bruges på dit projekt.

B. Konsulent case

I casen Connection Online ser du hvordan organisationen arbejder. Du følger 8 personer i deres arbejde med gennemførsel af mange forskellige forandringer samtidig.

Du lærer den enkelte medarbejders ansvar og håndtering af forandring, og hvordan mentoren fra net2change samarbejder og fungerer.

C. Personlig mentor

Med fastsatte intervaller mødes du virtuelt med din personlige mentor, omkring dit konkrete forandringsprojekt.

 • Projektforløbet er din personlige projektplan, som styrer hvilke praktiske opgaver, som skal laves i perioden frem til næste mentorkontakt.
 • I hele perioden, kan du altid få kontakt med din mentor, hvis der er områder, som skaber problemer.
 • Du kan også kommunikere med andre – som alle arbejder med forandringsledelse – via forandringsnetværket som er integreret i e-Learning modulet.
Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT